Historie

Het Gouds Catharina Gilde en Museum Gouda
Een verbond van meer dan een kwart eeuw

 

Toen het Gouds Catharina Gilde werd opgericht vormden bezuinigingen op kunst en cultuur de directe aanleiding hiertoe. En nu, een kwart eeuw en vele bezuinigingsrondes later, blijkt sponsoring door het bedrijfsleven voor Museum Gouda nog minstens zo noodzakelijk.

 

Het oorspronkelijke plan van de toenmalige Gilde-bestuurders was: een kring van vijftig ondernemers om zich heen te verzamelen die met een jaarlijkse bijdrage het museum zouden ondersteunen. Dat getal is terug te voeren op een legende uit de negende eeuw, toegeschreven aan de bloedmooie Catharina van Alexandrië, naamgeefster van het Gilde. Na haar bekering tot het Christendom zou zij een mystiek huwelijk zijn aangegaan met Christus. Toen de Romeinse keizer Maxentius naar haar hand dong, zei Catharina dat zij al een bruidegom had. De keizer nam dat niet en stuurde vijftig filosofen op haar af om haar op andere gedachten te brengen. Met als resultaat dat de filosofen zich tot het christendom bekeerden. Daarvoor werden zij door keizer Maxentius tot de brandstapel veroordeeld. Catharina liet hij martelen.

 

Heeft het Gilde het aantal van vijftig leden uiteindelijk gehaald? Begonnen werd in 1988 met zo'n twintig ondernemers. In 1992 waren dat er al tweeënveertig. Enkele jaren later werd inderdaad het beoogde ledental van vijftig bereikt. Helaas stak daarna de crisis de kop op en haakten er bedrijven af. Toch blijft het Gilde zich inzetten om ondernemers enthousiast te maken zich bij hen aan te sluiten, daarbij volledig gesteund door museumdirecteur Gerard de Kleijn. Met veel elan heeft hij Museum Gouda niet alleen in onze stad maar tot ver daarbuiten met zijn enthousiaste en vernieuwende beleid duidelijk op de kaart gezet. En dat straalt ook af op de ondernemers die het museum steunen.