2017

 

 

 

21 februari 2017 t/m 18 juni 2017    Floris Arntzenius en zijn passies

 

Museum Gouda organiseert in het voorjaar van 2017 een expositie over Floris Arntzenius (1864-1925). Floris Arntzenius is vooral bekend geworden als de schilder van Haagse straatjes. De Haagse Breitner.
Museum Gouda zal aandacht schenken aan de minder bekende werken van Floris Arntzenius. Zijn portretten, zijn tekeningen, zijn stillevens en zijn passies. De aquarellen en schilderijen zullen voornamelijk afkomstig zijn uit particulier bezit, nazaten van zijn vier dochters. Ook het Gemeentemuseum Den Haag levert vijf bruiklenen. Bovendien heeft Museum Gouda recent enkele werken kunnen verwerven, waaronder het impressionistische "Strand bij Scheveningen", aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt.

 

 

21 februari 2017 t/m 14 januari 2018       Verrukkelijke landschappen

Van Romantiek tot Haagsche School

 

 

Vanaf 21 februari 2017 is er op de bovenverdieping van het museum een tentoonstelling over landschappen uit de collectie van Paul Arntzenius.

 

In de 19e eeuw wordt het schilderen van een landschap gezien als iets ‘moderns’. Een landschap is echter meer dan naschilderen van wat je om je heen ziet. Omgeven door de natuur brengt dat bij de kunstenaar indrukken teweeg die hij bij het schilderen tot uitdrukking wil brengen. Het is niet zomaar de natuur, maar het is zijn eigen landschap geworden, als ware het een gedicht.

 

Voor het eerst wordt er ook in de buitenlucht gewerkt en dat betekent dat er snel gewerkt moet worden. Wat vroeger gezien werd als een vluchtige schets, wordt nu gepresenteerd als een voltooid schilderij omdat het juist de spontaniteit, de verandering zo mooi zichtbaar maakt. Niet voor niets vormt het woord ‘impressie’, niet veel later gevolgd door ‘impressionisme’ een kenmerk dat ook op de Haagse School van toepassing is.

 

Dergelijke landschappen liggen ook aan de basis van de schilderijencollectie van Paul Arntzenius (1883-1965) die ook zelf schilder van landschappen was. En juist daarin lag voor hem de kern van het kunstenaar zijn want de natuur zag hij als een afspiegeling van de schepping. In totaal 30 werken uit overwegend de collectie van Paul Arntzenius weerspiegelen naast Romantiek en ontzag voor de natuur, ook ontluikend impressionisme en het landschap in relatie tot de Hollandse wolkenpracht van de Haagse School. Aspecten van de schilderkunst waaraan hij zijn hart verpand had.

 

Deze presentatie van landschappen vormt een hommage aan kunstenaar én verzamelaar Paul Arntzenius.

 

 

 

 

15 januari t/m 4 juni 2017  Mieke de Haan schildert

 

Vanaf 15 januari 2017 zijn er in Museum Gouda veertien recente schilderijen van Mieke de Haan te zien.

Mieke de Haan onderzoekt ruimte en tijd in haar werken.  Ze fotografeert verlaten gangen en kamers in oude gebouwen. De bijna tastbare eenzaamheid in deze ruimten raakt haar. Het onzichtbare verleden dat resoneert in de ruimte speelt een grote rol bij het maken van de schilderijen. De foto’s inspireren maar worden toch al snel terzijde gelegd om schilderend de vrijheid te nemen. Het schilderij ontvouwt zich in dit proces naar een logica waaraan de werkelijkheid ondergeschikt is. 
Tijdens de expositie wordt de museumzaal tevens het atelier van de kunstenaar. Het ontstaan van nieuwe schilderijen is twee dagen per week van dichtbij mee te maken. Mieke de Haan schildert iedere donderdag van 12.00 -17.00 uur en op zondag van 14.00-17.00 uur in het museum.

Elke zondag slaat zij om 16.00 uur een pagina van het ‘Erasmusboek’ om en bladert zij er voor belangstellenden doorheen.

Midden in de zaal ligt het kunstenaarsboek ‘Mieke de Haan zoekt contact met Erasmus’ dat zij maakte ter ere van het Erasmusjaar 2016. Zij voerde in haar atelier woordeloze gesprekken met  grote denker Erasmus. Mieke de Haan: “Het maken van de getekende bladzijden van dit boek voelde voor mij als een gesprek, zoals vrienden dat samen aan tafel voeren. Erasmus en ik, we hadden een goede tijd samen. We sprongen van de hak op de tak, diepten soms een onderwerp grondig uit, stelden elkaar lastige vragen, formuleerden zoekend onze antwoorden, waren het hartgrondig met elkaar eens of oneens, hielden elkaar een spiegel voor en waren soms ook samen stil.“ Dit resulteerde in 56 tekeningen die gebonden werden. Bezoekers kunnen op een groot beeldscherm door de digitale versie van dit kwetsbare boek bladeren.

 

4 juli t t/m 22 oktober 2017             Op Scherp: Groepsexpositie van vier fijnschilders: John Wassenaar, Ruud Verkerk, Natascha van den Berg en Feresteh Salehi, meer informatie volgt

 

    Activiteiten

    7 maart 2017

    Inschrijfrondleiding Hedendaagse Kunst

    2 april 2017

    Concert Ruben & Emiel

    8 april 2017

    Nationale Museumweek: rondleiding Topstukken

    12 april 2017

    Inschrijfrondleiding De mens in de hoofdrol (2017)

    25 mei 2017

    Inschrijfrondleiding Gouds Plateel, tijdens Goudse Keramiekdagen 2017

    17 juni 2017

    Inschrijfrondleiding Water

    12 juli 2017

    Familie inschrijfrondleiding