Projecten in 2015

Gouds Plateel

 

Dankzij een bijdrage van het Catharina Gilde wordt in 2015 een vaste presentatie gebouwd in de Catharina  zaal: Het productieproces van Gouds Plateel wordt zo voor bezoekers inzichtelijk gemaakt, gebruik makend van elementen uit de aardewerkfabriek van Leo Sibbes.